REACH Monitor ofereix suport en tots els processos d’implantació de REACH a la seva empresa.

ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

  • Elaboració de qüestionaris d’usos per a clients. Comunicació amb la cadena de subministrament.
  • Càlculs i execució d’Escenaris d’Exposició.
  • Assessorament i elaboració d’Informes de Seguritat de Substàncies.
  • Fitxes de dades de seguretat segons l’Annex II de REACH.
  • Classificació i etiquetatge segons el SGA.
  • Elaboració del Dossier de Registre complet.