REACH Monitor ofereix suport en tots els processos d’implantació de REACH a la seva empresa.

FÒRUMS D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I CONSORCIS

Consultoria personalitzada de:

  • Suport en el procés de posada en comú de dades en el Fòrum d’Intercanvi d’Informació sobre substàncies. Formació de consorcis.


  • Assessorament tècnic en el procés de negociació amb el consorci.


  • Avaluació de la qualitat dels assagis o propostes d’assaigs a compartir.