REACH Monitor SL és una empresa que els seus orígens vénen de la Universitat de Barcelona, formada per especialistes en Toxicologia en diverses àrees: avaluació de riscos, documentació regulatòria, relacions estructura-activitat quantitatives (QSARs), així com altres mètodes alternatius de predicció de toxicologia.

El 75% del nostre equip té formació a nivell de doctorat en l’especialitat de Toxicologia i la resta són llicenciats (Farmàcia, Química i Biologia) amb postgraus específics. El nostre personal rep formació continuada, assistint a Simposis, Jornades i Congressos nacionals i internacionals relacionats amb la toxicologia. Això ens permet estar constantment formats en els darrers avenços científics, tècnics i regulatoris.

REACH Monitor posa al servei de la seva empresa un treball rigorós, al més alt nivell científic i tècnic, oferint-li un servei integral de suport per a afrontar la implementació de REACH, amb les següents premisses:

  • ESTALVI DE COSTOS. Mètodes d’estimació computacionals permeten estalviar temps i diners.
  • RIGOR CIENTÍFIC. La qualitat dels estudis realitzats està avalada per la sòlida trajectòria científica del nostre equip.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA. Visitem la seva empresa i establim un calendari de reunions periòdiques per a que pugui seguir l’evolució de la feina que realitzem. S’estableix un diàleg directe amb el tècnic designat.
  • INFORMACIÓ GRATUÏTA PERMANENT. Tots els nostres clients poden formular preguntes referents a REACH via e-mail de forma totalment gratuïta. El compromís de resposta és de 48 hores.
  • INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT. Substitució de substàncies que requereixen Autorització i/o amb Restriccions.
  • AJUTS I SUBVENCIONS. Tots els nostres clients poden rebre gratuïtament informació puntual sobre línees d’ajut i subvencions per a afrontar les despeses relacionades amb la implementació de REACH, així com per a processos de I+D+i.