INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (I+D+i). AJUTS I SUBVENCIONS

Dissenyem i executem línees de I+D+i per a la seva empresa:

  • Disseny de protocols d’assaigs de laboratori adaptats a les necessitats de l’empresa.
  • Substàncies alternatives per a la substitució de carcinògens, mutàgens, tòxics per a la reproducció (CMRs), disruptors endocrins, substàncies persistents, bio-acumulatives i tòxiques (PBTs i vPvBs), etc.
  • Assessoria en els processos de treball per a millorar els resultats de les avaluacions d’Escenaris d’Exposició.
  • Simulacions informàtiques i càlcul de nous processos.
    • Predicció de propietats toxicològiques i ecotoxicològiques de substàncies.
    • Exposicions ambientals i per a la salut de l’home.

Suport financer:

Informació puntual i gratuïta de línees d’ajuda i subvenciones dels diferents organismes (Generalitat de Catalunya, Ministeri de Medi Ambient, Ministeri d’Indústria, Projectes Europeus, etc.)

  • Redacció de documentació tècnica per a sol•licituds d’ajuts i subvencions
  • Deduccions fiscals per I+D+i