RIGOR CIENTÍFIC

Publicacions científiques internacionals
El nostre equip humà té una formació científica d’alt nivell, que avala la qualitat de la documentació tècnica que elabora. Les nombroses publicacions a nivell internacional de les quals som autors/es en són una bona prova.


Projectes
L’experiència del nostre equip ha tingut sempre una aplicació pràctica en projectes amb diverses empreses, duent a terme projectes de I+D.

Així mateix la Dra. Falcó ha treballat des de l’any 2000 per a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària en el control de contaminants ambientals en aliments i l’avaluació de riscos per a la salut.


Col•laboració amb Universitats:Suport a les Associacions Empresarials
REACH Monitor dona suport a la indústria des del principi, a través de les principals associacions empresarials del sector químic. Hem impartit jornades de difusió gratuïtes per a: