12/12/2008
Dossier de Registre REACH

CURS PRÀCTIC: 24 i 25 DE MARÇ 2009, BARCELONA

Despres del Pre-registre, les empreses afectades per REACH comencen a preparar la seva entrada en els SIEFs. Ja sigui en consorci o individualment, s´haurà d´elaborar el dossier de Registre mitjançant IUCLID5. Adquirir els coneixements per a poder preparar el dossier de Registre permetrà a les empreses obtenir un considerable estalvi econòmic així com poder optar per presentar el Registre de forma individual, quan sigui aconsellable.

Al finalitzar el curs els participants seran capaços d´elaborar un dossier de Registre REACH:
- Conèixer l´estructura del Dossier de Registre REACH.
- Conèixer els principals assaigs del dossier de Registre (tipus d´assaig, nomenclatura, parts)
- Introduir correctament les dades de cada assaig
- Valorar els assaigs (compliment amb les guies oficials, Klimisch).

INSCRIPCIONS:
Per a formalitzar la inscripció al curs, ompli el formulari.

¿PREGUNTES?
Més informació a www.reachmonitor.org
Per a qualsevol pregunta i/o aclariment contacti amb nosaltres:
Tel: 93 322 34 12
e-mail: info@reachmonitor.org