19/12/2009
OECD QSAR APPLICATION TOOLBOX

CURS D’APRENENTATGE
per a PAÏSOS MEMBRES de l’OCDE i INTERESSATS

BARCELONA
CURS BÀSIC: 26-27 de Abril de 2010
CURS AVANÇAT: 28-29 de Abril de 2010,
(*CURS BÀSIC ES UN PREREQUISIT PER EL CURS AVANÇAT)

REGISTRATION IS CLOSED

CONTINGUT
La (Q)SAR Application Toolbox
es va desenvolupar sota l’auspici de l’OCDE per tal de facilitar l’ús de l’aproximació de categories químiques i mètodes QSAR per a omplir buits d’informació per a la classificació i etiquetatge de substàncies químiques. L’ús de la Toolbox permetrà estalviar recursos, reduir la necessitat d’ experimentació amb animals, i accelerar enormement el procés d’ avaluació de perills.

La Toolbox proporciona les habilitats per a:

• Fer estimacions de propietats rellevants per a substàncies químiques individuals, a partir del número CAS o de l’estructura química. Obtenir informació resumida sobre els processos de validació i resultats del model, de forma que l’usuari pugui decidir per a quin propòsit regulador es pot fer servir l’estimació.
• Obtenir una llista d’anàlegs per a les substàncies químiques, juntament amb els efectes experimentals i/o estimats ambientals, tòxics, i per a la salut de l’home.
• Obtenir estimacions de l’activació metabòlica/detoxificació de la substància química.

A QUI ESTÀ DIRIGIT AQUEST CURS OFICIAL?
El curs d’aprenentatge de la (Q)SAR Toolbox s’ofereix a dos nivells: Bàsic i Avançat.

El Nivell Bàsic,
que requereix coneixements sobre estructures químiques, proporciona una visió general de les bases de dades de la Toolbox, els sistemes de modelització, i l’ús de mètodes QSAR per a la gestió de dades i modelització, a més a més d’una introducció pràctica per a omplir buits d’ informació per a l’avaluació de perills.
El Nivell Avançat, per al qual el Nivell Bàsic es un prerequisit, proporciona la capacitat de realitzar l’avaluació avançada de perills per a una àmplia varietat de substàncies químiques, i de generar documentació del procés en el format requerit per les agències reguladores.

Els Cursos d’ Aprenentatge estan dissenyats per als encarregats del desenvolupament d’avaluacions de seguretat per a fabricants químics i distribuïdors, així com per als encarregats de l’avaluació d’assessoraments de nous productes químics o d’aquells que ja es troben al mercat. Els cursos de formació també estan dirigits als interessats a realitzar recerca en eines QSAR i desenvolupament de bases de dades.

QUI REALITZA LA FORMACIÓ?
International QSAR Foundation (www.qsari.org)
coordina els cursos de formació juntament amb l’equip que originàriament ha desenvolupat la Toolbox. Els Instructors seleccionats formen part de l’equip que ha desenvolupat la Toolbox. S’ofereix assistència de seguiment durant el curs, i els participants també poden subscriure’s a serveis de suport específics. Si està interessat/ada en una sessió de formació a la seva àrea, contacti la responsable de formació de la Toolbox, la Dr. Rosemarie Russo, a russo@qsari.org.

PREGUNTES?
Per a qualsevol dubte o aclariment es prega contactar la Dr. Rosemarie Russo, Coordinadora de Formació, a russo@qsari.org.

Per a enregistrar-se, es prega que completi el formulari d’inscripció que trobarà tot seguit.